Buget Reghin 2020 – analiză și concluzii

Buget Reghin 2020 – analiză și concluzii

Comunicat de presă

Concluziile PNL Reghin după analiza proiectului de buget

Organizația Municipală Reghin a PNL s-a întrunit în ședință de lucru în data de 05.02.2020 având ca temă de dezbatere – Analiza proiectului de buget al Municipiului Reghin. În urma discuțiilor deschise și coordonate de către Președintele organizației, d-l Gabriel Toncean, suntem mandatați să aducem la cunoștința opiniei publice și în special a contribuabililor reghineni următoarele:

Cu privire la estimarea veniturilor pentru 2020

Solicităm clarificări din partea executivului cu privire la sumele prevăzute la secțiunea

B) Venituri secțiunea de deszvoltare, din care:

finanțări prin PNDL – 7488000 lei
– suma de 7.488.00 lei cuprinsă la Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală reprezintă valoarea din contractele de finanțare pentru investițiile: Bloc de locuinte sociale Str. Ierbus nr. 37B (5.593.00 lei) si Extinderea si reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala gimnazială Al. Ceușianu (1.895.000 lei)

Fondul European de Dezvoltare Regională – 31522000 lei
– suma de 31.522.000 lei cuprinsa la Fondul European de Dezvoltare Regionala reprezinta valoarea din contractele de finantare pentru sume de la U.E. aferente proiectelor de investitii: Modernizarea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.3 (3.523.00 lei reprezentand 85% din valoarea eligibila a proiectului). Cresa ”Spiridusii veseli” – schimbare destinatie din scoala in cresa, modernizare, extindere si dotare (1.220.000 lei reprezentand 85% din valoarea eligibila a proiectului) si Asigurarea mobilitatii in Municipiul Reghin (26.779.00 lei reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului)

Dorim să cunoaștem dacă executivul a semnat contractele de finanțare sau se află doar în procedură de analiză.

Fără contracte de finanțare semnate considerăm că nu putem discuta de aceste prevederi bugetare la secțiunea de venituri deoarece putem risca, în eventualitatea unei nefinanțări, crearea unui deficit bugetar prea mare pentru orașul nostru.
Având în vedere că aceste două posibile surse de finanțare reprezintă aproximativ 40 mil lei din totalul prevăzut de 57,295 mil, o eventuală neexecutare bugetară ar crea probleme în execuția bugetară pe 2020.
Cu toate acestea, în condițiile în care an de an au fost bugetate dar finalizate foarte puține investiții, ne punem întrebarea firească dacă autoritatea locală este competentă și pregatită  să gestioneze un număr mare de lucrări estimate la aproximativ 11,800 mil de euro ?

Cu privire la finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Avântul

Tranferuri (către Clubul sportiv municipal Avântul) 700.000 lei
– transferuri (catre CSM Avântul pentru investiții) 90.000 lei

La ședința CL Reghin din 23.01.2020, proiectul de HCL privind Organigrama clubului sportiv Avântul a fost amânat deoarece conducerea clubului nu a respectat minimele norme de transparență decizională, aducând la cunoștința consilierilor locali materialul supus aprobării doar în momentul votului.

Cu toate acestea nu putem să nu reținem replica sarcastică a d-lui Ința, care a declarat „Mă bucur că s-a cerut să prezint un raport asupra cheltuielilor, pe fiecare eșalon în parte, pentru a putea scăpa de acel blestem care spune că la „Avântul” se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă.

D-nul Ința uită că este director al unui club sportiv ce este proprietatea municipiului și este finanțat din bani publici.

D-l Ința să citească statutul clubului și prevederile OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, și va constata că această informare care i-a fost cerut să o facă este obligat să o asigure prin forurile de conducere ale clubului, respectiv consiliul director și adunarea generală a asociaților membri fondatori.
Până când d-l Ința nu-și va respecta obligațiile statutare acesta nu este legitimat să vină în fața consilierilor locali și să le solicite buget pentru 2020.
Dacă d-l Ința ar fi cu adevărat un bun manager al clubului, ar fi demarat aceste discuții cu consilierii locali încă din luna noiembrie a anului trecut, dar atitudinea sa și lipsa de acțiune de arată că acesta nu are nici o preocupare de a conduce clubul.

Reghinenii ne cunosc și știu că suntem susținători ai sportului de performanță dar în condiții de finanțare transparentă și cheltuire responsabilă a banului public.
În urma analizei sumelor prevăzute pentru funcționare și cheltuieli de capital am ajuns la concluzia că nu ne-au fost puse la dispoziție actele necesare asigurării transparenței decizionale.
Astfel, nu avem în mapa de documente hotărârile adunării generale ale Clubului Sportiv care să facă descărcarea de gestiune și totodată care să prevadă bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020.
Nu cunoaștem planul competițional făcut de consiliul director pentru anul 2020, plan care să angajeze cheltuielile solicitate.
Observăm cu tristețe că acest club se bazează doar pe finanțarea de la bugetul local, nu cunoaștem sursa altor venituri, spre exemplu veniturile generate de taxele de membru sportiv al clubului, taxe percepute pentru antrenamente, sponsorizări, transferuri de jucători,etc.

Totuși ce sume au fost achitate sau încasate din transferul de jucători?

Dacă au fost transferați jucători fără sume de transfer și de ce ?
În schimb ni se solicită aprobarea unui buget pentru club 790.000 lei care este mai mare decât bugetul unei federații naționale pe ramură de sport!
Pe aceste considerente nu înțelegem dimensiunea bugetului alocat (poate fi chiar discreționară, din pix) și drept urmare nu putem da curs unui astfel de buget fără justificarea legală la care am făcut referire.
Dorim să cunoaștem cu adevărat din bilanțul clubului care sunt sumele de bani ce merg către sport și ce rezultate sportive au adus pentru Municipiul Reghin.

În ceea ce privește suma de 90.000 lei trecută la capitolul Investiții pentru Clubul Sportiv Avântul,  care apare pompos sub titlul de Investiție dar obiectul efectiv al cheltuirii banului este documentație tehnică modernizare baza sportivă CSM Avântul Reghin, arătăm că aceasta este o cheltuire nejustificată a banului public, CSM Avântul Reghin neavând în proprietate baza sportivă.
Documentația nu este însoțită de hotărârea adunării generale a Clubului și nici de hotărârea consiliului director prin care s-ar dori o astfel de investiție. Putem înțelege doar că primăria dorește o investiție la un obiectiv care nu este proprietatea Clubului și fără documentația justificativă necesară.
Având în vedere aceste considerente, PNL organizația municipală Reghin a decis ca acest capitol bugetar să nu-l voteze până la clarificarea situației clubului, deoarece intră în contradicție cu principiile de transparență decizională și cheltuire responsabilă a banului public, precum și de legalitate.
Totodată solicităm un audit extern fianciar și de performanță pentru analiza activității clubului , pentru că se vede clar că acest consiliu direcctor (de administrație) nu este capabil sau nu dorește acest lucru. (clasarea pe locul 9 reprezinta un eșec atât al Directorului general cât și al CA. )

Cu privire la situația Pieței

Arătăm că acesta este un serviciu public care se autofinanțează dar nu este ajutat de executiv să crească în calitatea serviciilor furnizate către cetățeni și comercianți.
Fără investiții nu se poate asigura cadrul dezvoltării și al creșterii calității serviciilor oferite.

PNL organizația municipală Reghin a decis ca acest capitol bugetar să fie suplimentat cu suma de 150000 lei cu destinația de lucrări de modernizare grupuri sanitare, sisteme de pază, cântare electronice, inclusiv crearea unei infrastructuri IT care să permită și plata cu carduri.
Suplimentarea necesară dezvoltării pieței se va face prin tăierea bugetului de achiziții de la RAGCL, societate care va putea face achizițiile necesare prin accesarea unei linii de credit sau în sistem leasing, dar doar după aprobarea planului de afaceri de către AGA.

Totodată avem în vedere să:

 1. Extindem zona pieței prin achiziția de teren pentru parcare , atât pentru piață cât și pentru cartierul Libertății;
 2. Identificăm terenuri pentru construirea unor piețe de cartier;

Executivul trebuie să întreprindă toate demersurile ca activitatea pieței să se desfășoare în cadrul legal prevăzut de normele incidente, în special cele referitoare la siguranța alimentelor.
În acest sens, pentru viitoarea ședință de consiliu local solicităm o informare cu privire la conformarea pieței la normele legale incidente privind funcționarea și securitatea alimentelor (prezentarea avizelor de funcționare de la DSP, DSV, ISU și SSM)

Cu privire la capitolul Cultură, recreere, religie și sport

Cheltuieli cu evenim.culturale (la Biblioteca, Muzeu, Casa de cultură și Primărie) 1.160.000 lei

Formațiunea noastră politică sprijină evenimentele culturale organizate de către centrele culturale din subordinea consiliului local.
Dar toate acestea sub condiția unui calendar de evenimente prestabilit și aprobat de către consiliul local. Avem convingerea că organizatorul de evenimente care a prevăzut această cheltuială bugetară, deloc neînsemnată, are un astfel de calendar, dar încă nu l-a pus la dispoziția noastră.
După analizarea calendarului și a costurilor / eveniment organizat, vom putea lua o decizie în folosul comunității, în caz contrar, fiind în an electoral, putem ușor bănui că sunt sume destinate doar pentru mâncare și băutură, care n-au nici o legătură cu activitatea culturală a orașului.

Cu privire la lista de investiții, capitolul Învățământ

Propunem alocarea sumei de 450000 lei pentru finalizarea lucrărilor la cabinetul stomatologic de la Liceul P. Maior și dezvoltarea unei rețele de cabinete  stomatologice în sistemul de învățământ din Reghin.
Este arhicunoscută problema ortodonției în mediul tinerilor, iar aceasta reprezintă o problemă pe cât de prezentă pe atât de scumpă.
Dorim să asigurăm măcar profilaxia în domeniul stomatologic, pentru a putea detecta din timp problemele grave ale copiilor.

Cu privire la finanțările către RAGCL SA

Subvenții transport (către SC RAGCL SA) 500.000 lei
– transferuri (catre SC RAGCL SA pentru investitii) 300.000 lei

Cu părere de rău trebuie să ne arătăm îngrijorarea profundă față de activitatea RAGCL SA., care a devenit de la an la an o gaură neagră pentru bugetul local, condusă și administrată de persoane care urmăresc doar salarul uriaș raportat la performanțele lor și indemnizațiile din consiliile de administrație.

O societate a Consiliului Local Reghin, care administrează cele mai importante elemente de patrimoniu ale orașului, Serviciul de salubrizare de pe raza municipiului Reghin, Serviciul de transport public local de persoane din municipiul Reghin, Administrarea fondului locativ de stat din municipiul Reghin și Alte activităţi comerciale, obține un profit neverosimil raportat la cifra de afaceri pentru 2018 și anume 89394 lei profit la cifră de afaceri 8499972 lei cifră de afaceri.

La un profit de doar 89.394 lei în 2018,  RAGCL solicită de la bugetul local nu mai puțin de 800.000 lei. (exercițiu financiar negativ per ansamblu)

Stimați colegi,
Dacă board-ul RAGCL nu mai dă dovadă de rațiune economică nu este cazul să ne aflăm și noi în aceeași situație.

În condițiile în care doar cheltuielile salariale au fost de aprox. 5000000 lei, la un nr de 111 angajați  la nivel de 2018, considerăm că anul 2020 trebuie să fie un moment 0 pentru societatea primăriei, iar în baza raportului financiar care încă nu ne-a fost depus să se ia măsuri drastice de optimizare a rentabilității agentului economic.
Drept urmare nu putem aproba suma de 800000 preprezentând subvenții și cele 2 utilaje pentru RAGCL până când nu avem situația financiară a societății pe 2019.
Totodată vom solicita și Curții de Conturi a României efectuarea unui audit complet (financiar, al performanței și de conformitate) deoarece sunt suficiente elemente care să ne atragă atenția că patrimoniul orașului nu este administrat judicios.
La nivel de consiliu local trebuie reanalizată din temelie activitatea RAGCL pentru a vedea care sunt câștigurile financiare aduse orașului în condițiile în care aceasta administrează un patrimoniu imens și prestează servicii de utilitatea publică subvenționate de la bugetul local.

Solicităm întregii conduceri a RAGCL să se prezinte în fața consiliului local pentru a răspunde la următoarele întrebări, urmând ca în funcție de răspunsul la acestea să stabilim dacă sunt fapte ce țin de competența organelor ce urmărire penală sau doar atragerea unei răspunderi civile delictuale:

 1. Directorul general a respectat hotărârile  CA și AGA ?
 2. Directorul general a respectat condițiile prevăzute în contractul de management ? (există un Contract de management ?)
 3. A fost respectat procentul maxim admis referitor la ponderea salariilor din venitul operațional ? (ANRSC  impune sau recomandă procentul de 48% ?)
 4. Sunt respectate procedurile de achizitie, respectiv condițiile prevăzute de lege , atât de către beneficiar cât și de către furnizor la încheierea contractelor de furnizare și a comenzilor?
 5. Este certă proprietatea publică aferentă contractelor de delegare (salubritate și transport), este certă proprietatea privată a societății ?
 6. Societatea deține toate avizele pentru activitățile pe care le desfașoară?

În urma rezultatelor financiare dezastruoase solicităm public ca întreaga conducere să-și dea demisia deoarece nu a atins performanța de a administra societatea în folosul municipalității, fiind preocupați doar de câștigurile proprii.

Îi invităm în mediul privat, să-și conducă afacerile cu aceleași principii cu care au condus RAGCL și să vedem cât rezistă în piață.
Solicităm consiliului local constituirea unei comisii speciale de control a activității RAGCL care să vină cu un raport în maxim 30 de zile.
Așa cum am promis de la numirea mea în funția de Președinte al organizației Municipale Reghin, vin în fața dvs pentru a vă informa cu privire la concluziile noastre și intenția de vot.

Cu deosebită considerație,
Președinte PNL Reghin
Gabriel Toncean

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image.png
Echipa PNL Reghin în analizarea bugetului

2 Replies to “Buget Reghin 2020 – analiză și concluzii

 • CENGHER FELICIA

  By CENGHER FELICIA

  Reply

  0are dl.TONCEAN se gindeste la canalizarea in Cimpului.platim si noi impozit ,dar la noi in str.Nu A FACUT NICI UN PRIMAR CEVA.! astfalt ce sa mai vorbim,trotuare de la str.IERBUS pina in cart.gropi,mizerie si tot ce vrei si nu vrei.

 • Adrian

  By Adrian

  Reply

  In “orasul viorilor”, Scoala de Muzica , acea scoala care aduce un plus de valoare copiilor nostri, care le deschide apetitul pentru cultura si frumos, care in fiecare an reprezinta cu cinste la concursuri nationale si internationale urbea noastra, este mereu in criza de orice! Caldura se face in sobe de teracota vechi, cladirea este destul de degradata, instalatia electrica cu mari probleme, instrumentele vechi. Scoala nu are nici macar un pian de calitate, si elevii scolii, oaspetii care vin si performeaza la acest instrument sunt nevoiti sa cante pe un pian vechi, care nu face cinste nici scolii si nici orasului!
  Cred ca Scoala de Muzica din orasul nostru merita mai mult! An de an se cheltuiesc bani pe tot felul de spectacole si concerte (sa fiu iertat!) de calitate indoielnica si niciodata nu sunt bani pentru adevarata cultura!
  Sper ca cineva cu putere de decizie sa citeasca acest mesaj si sa se schimbe ceva in ordinea prioritatilor celor care ne conduc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *