Despre STATUT, ROLJ și codul de etică

Despre STATUT, ROLJ și codul de etică

Dragi membrii PNL și simpatizanți ai organizației locale PNL Reghin,
prin prezentul articolul dorim să clarificăm neînțelegerile și să venim în întâmpinarea tuturor dintre d-voastră, care doriți să vă culegeți informațiile din surse oficiale și sigure.

Pentru a consulta STATUTUL Partidului Național Liberal, dă click aici.

Pentru a consulta ROLJ (Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și conducerea activității organizațiilor locale și județen), dă click aici.

Codul etic al PNL

1. Înscrierea în PNL reprezintă o decizie personală, făcută în conformitate cu Statutul partidului, motivată exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorinţa de a milita pentru impunerea în viaţa publică a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul faţă de cetăţean şi familia sa, egalitatea şanselor, garantarea proprietăţii private, economie de piaţă, coeziune economică şi socială, stat minimal şi nu de alte scopuri sau de interese personale – poziţie socială, avantaje economice, sau alte privilegii.

2. Odată înscris, membrul PNL, indiferent de vârstă, sex, etnie, confesiune, stare materială, trebuie să respecte Statutul, doctrina, programul şi regulamentele partidului. În egală măsură, să respecte Constituţia şi legile ţării.

3. Membrul PNL trebuie să cunoască istoria partidului, să-i apere în luările sale de poziţie, tradiţiile şi valorile fundamentale.

4. Membrul PNL va trebui să dovedească respect pentru opiniile altora, să-şi respecte promisiunile, să-şi asume riscuri şi responsabilităţi specifice, în raport cu locul pe care îl ocupă în structura organizaţională a formaţiunii noastre politice.

5. Membrul PNL va acţiona în rândul organizaţiei de care aparţine şi în cadrul forurilor PNL în care a fost ales sau numit şi din care a acceptat să facă parte. Trebuie să îşi achite cotizaţia, să nu refuze nemotivat sarcinile pe care i le trasează conducerea ierarhic superioară.

6. Membrul PNL trebuie să dovedească în toate acţiunile şi susţinerile sale onestitate, corectitudine, încredere în forţele proprii, integritate, loialitate faţă de partid şi misiunea sa. E necesar ca toate demersurile întreprinse să fie motivate de interesele partidului şi ale ţării şi nu de interese de natură personală.

7. Activităţile politice ale membrului PNL, ideile pe care le exprimă public şi deciziile pe care le ia vor fi concordante cu ideologia şi priorităţile partidului. Este imperios necesar să respecte principiile democraţiei şi drepturile omului, să combată totalitarismul, naţionalismul extremist, discriminările şi intoleranţa, ca şi tendinţele xenofobe.

8. În cadrul partidului, orice membru poate să-şi exprime neângrădit părerile cu privire la persoane, idei, programe, doctrine, strategii, luări de cuvânt, publicaţii. Totodată, trebuie să lase altor membri posibilitatea să-şi exprime nestingherit punctele de vedere, în orice împrejurare.

9. Promovarea în diversele funcţii de partid se va face pe criteriul competenţei profesionale şi politice. Nu se vor accepta promovările pe criterii de natură familială, pe criterii clientelare, pe intervenţionism sau trafic de influenţă.

10. Membrul PNL care în decursul timpului a suferit condamnări penale infamante, a desfăşurat activităţi economice veroase dovedite prin sentinţe judecătoreşti sau a colaborat cu fosta Securitate ca poliţie politică, nu vor putea accede în funcţii de conducere în structurile partidului precum şi în funcţii sau demnităţi publice la nivel central sau local (parlamentari, miniştri, secretari de stat, prefecţi, primari etc.)

11. Membrul PNL poate să se propună pe sine pentru orice funcţie, sau pe alţi candidaţi, folosind argumente şi contraargumente raţionale şi nu pasionale, apelând la o susţinere logică, civilizată, motivată.

12. Membrul PNL îşi va asuma responsabilitatea în cazul unor erori comise sau al unor eşecuri înregistrate în activitatea de partid şi va suporta consecinţele.

13. Discuţiile din interiorul partidului vor respecta regulile de bună cuviinţă. Sunt condamnabile atacurile la persoană, insultele, referirile la viaţa privată, calomniile, sau alte comportamente similare, ce lezează personalitatea sau bunul renume al altor persoane.

14. Se recomandă ca membrul PNL să nu transmită în afara partidului către persoane străine sau în mass-media, informaţii despre eventualele tensiuni sau conflictele intervenite în interiorul formaţiunii noastre politice.

15. Membrul PNL îşi va desfăşura activităţile socio-profesionale şi politice într-un maximum de transparenţă, pentru a se cunoaşte specificul lor, pentru a se evita posibilul risc de a fi supus unor presiuni sau şantaje.

16. Hotărârile luate la nivel central şi local vor fi respectate şi aplicate de către fiecare membru în litera şi spiritul acestora.

17. Membrul PNL care are acces la informaţii cu caracter confidenţial privind activităţiile, strategiile sau negocierile partidului sau le-a aflat întâmplător are obligaţia să nu le divulge.

18. În cadrul PNL se va respecta principiul democratic, potrivit căruia minoritatea se supune majoriţăţii, iar majoritatea respectă şi protejează minoritatea. Este condamnabil, ca un membru PNL să provoace acţiunui care să ducă la o posibilă dizidenţă sau ruptură în partid.

19. Membrul PNL nu va efectua, facilita sau acoperi acţiuni potrivnice intereselor naţionale, comunităţii locale sau ale partidului, fapte ce încalcă normele juridice în vigoare sau sistemul de norme morale unanim acceptate. Sunt intolerabile deciziile, actele sau faptele de corupţie, trafic de influenţă etc.

20. Membrul PNL nu va folosi calitatea deţinută sau funcţia ce i-a fost încredinţată pentru a săvârşi abuzuri ori a încălca normele statului de drept.

21. Nici un membru PNL nu va accepta funcţii sau misiuni guvernamentale, în administraţia de stat sau în diplomaţie, fără a informa şi a cere aprobarea prealabilă a conducerii partidului.

22. Nici un membru PNL nu va întreprinde negocieri care afectează activitatea prezentă sau viitoare a partidului, fără a fi împuternicit de conducerea acestuia.

23. Atât în mass-media cât şi în public, membrul PNL va susţine şi va prezenta linia partidului, nu va face declaraţii care să dăuneze intereselor şi/sau imaginii partidului, liderilor săi sau a oricărui membru al formaţiunii noastre.

24. În afara partidului, în lupta politică şi în campaniile electorale, membrul PNL va adopta un discurs decent, bazat pe argumente, pe fapte, iar promisiunile şi soluţiile propuse vor fi realiste şi viabile.

25. Orice membru PNL poate renunţa la calitatea de membru.

26. Cel care părăseşte partidul are obligaţia de onoare să renunţe la funcţiile sau demnităţiile pe care le-a obţinut în calitate de membru PNL.

27. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 20 lit. d din Statutul PNL.

Buget Reghin 2020 – analiză și concluzii

Buget Reghin 2020 – analiză și concluzii

Comunicat de presă

Concluziile PNL Reghin după analiza proiectului de buget

Organizația Municipală Reghin a PNL s-a întrunit în ședință de lucru în data de 05.02.2020 având ca temă de dezbatere – Analiza proiectului de buget al Municipiului Reghin. În urma discuțiilor deschise și coordonate de către Președintele organizației, d-l Gabriel Toncean, suntem mandatați să aducem la cunoștința opiniei publice și în special a contribuabililor reghineni următoarele:

Cu privire la estimarea veniturilor pentru 2020

Solicităm clarificări din partea executivului cu privire la sumele prevăzute la secțiunea

B) Venituri secțiunea de deszvoltare, din care:

finanțări prin PNDL – 7488000 lei
– suma de 7.488.00 lei cuprinsă la Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală reprezintă valoarea din contractele de finanțare pentru investițiile: Bloc de locuinte sociale Str. Ierbus nr. 37B (5.593.00 lei) si Extinderea si reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala gimnazială Al. Ceușianu (1.895.000 lei)

Fondul European de Dezvoltare Regională – 31522000 lei
– suma de 31.522.000 lei cuprinsa la Fondul European de Dezvoltare Regionala reprezinta valoarea din contractele de finantare pentru sume de la U.E. aferente proiectelor de investitii: Modernizarea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.3 (3.523.00 lei reprezentand 85% din valoarea eligibila a proiectului). Cresa ”Spiridusii veseli” – schimbare destinatie din scoala in cresa, modernizare, extindere si dotare (1.220.000 lei reprezentand 85% din valoarea eligibila a proiectului) si Asigurarea mobilitatii in Municipiul Reghin (26.779.00 lei reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului)

Dorim să cunoaștem dacă executivul a semnat contractele de finanțare sau se află doar în procedură de analiză.

Fără contracte de finanțare semnate considerăm că nu putem discuta de aceste prevederi bugetare la secțiunea de venituri deoarece putem risca, în eventualitatea unei nefinanțări, crearea unui deficit bugetar prea mare pentru orașul nostru.
Având în vedere că aceste două posibile surse de finanțare reprezintă aproximativ 40 mil lei din totalul prevăzut de 57,295 mil, o eventuală neexecutare bugetară ar crea probleme în execuția bugetară pe 2020.
Cu toate acestea, în condițiile în care an de an au fost bugetate dar finalizate foarte puține investiții, ne punem întrebarea firească dacă autoritatea locală este competentă și pregatită  să gestioneze un număr mare de lucrări estimate la aproximativ 11,800 mil de euro ?

Cu privire la finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Avântul

Tranferuri (către Clubul sportiv municipal Avântul) 700.000 lei
– transferuri (catre CSM Avântul pentru investiții) 90.000 lei

La ședința CL Reghin din 23.01.2020, proiectul de HCL privind Organigrama clubului sportiv Avântul a fost amânat deoarece conducerea clubului nu a respectat minimele norme de transparență decizională, aducând la cunoștința consilierilor locali materialul supus aprobării doar în momentul votului.

Cu toate acestea nu putem să nu reținem replica sarcastică a d-lui Ința, care a declarat „Mă bucur că s-a cerut să prezint un raport asupra cheltuielilor, pe fiecare eșalon în parte, pentru a putea scăpa de acel blestem care spune că la „Avântul” se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă.

D-nul Ința uită că este director al unui club sportiv ce este proprietatea municipiului și este finanțat din bani publici.

D-l Ința să citească statutul clubului și prevederile OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, și va constata că această informare care i-a fost cerut să o facă este obligat să o asigure prin forurile de conducere ale clubului, respectiv consiliul director și adunarea generală a asociaților membri fondatori.
Până când d-l Ința nu-și va respecta obligațiile statutare acesta nu este legitimat să vină în fața consilierilor locali și să le solicite buget pentru 2020.
Dacă d-l Ința ar fi cu adevărat un bun manager al clubului, ar fi demarat aceste discuții cu consilierii locali încă din luna noiembrie a anului trecut, dar atitudinea sa și lipsa de acțiune de arată că acesta nu are nici o preocupare de a conduce clubul.

Reghinenii ne cunosc și știu că suntem susținători ai sportului de performanță dar în condiții de finanțare transparentă și cheltuire responsabilă a banului public.
În urma analizei sumelor prevăzute pentru funcționare și cheltuieli de capital am ajuns la concluzia că nu ne-au fost puse la dispoziție actele necesare asigurării transparenței decizionale.
Astfel, nu avem în mapa de documente hotărârile adunării generale ale Clubului Sportiv care să facă descărcarea de gestiune și totodată care să prevadă bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020.
Nu cunoaștem planul competițional făcut de consiliul director pentru anul 2020, plan care să angajeze cheltuielile solicitate.
Observăm cu tristețe că acest club se bazează doar pe finanțarea de la bugetul local, nu cunoaștem sursa altor venituri, spre exemplu veniturile generate de taxele de membru sportiv al clubului, taxe percepute pentru antrenamente, sponsorizări, transferuri de jucători,etc.

Totuși ce sume au fost achitate sau încasate din transferul de jucători?

Dacă au fost transferați jucători fără sume de transfer și de ce ?
În schimb ni se solicită aprobarea unui buget pentru club 790.000 lei care este mai mare decât bugetul unei federații naționale pe ramură de sport!
Pe aceste considerente nu înțelegem dimensiunea bugetului alocat (poate fi chiar discreționară, din pix) și drept urmare nu putem da curs unui astfel de buget fără justificarea legală la care am făcut referire.
Dorim să cunoaștem cu adevărat din bilanțul clubului care sunt sumele de bani ce merg către sport și ce rezultate sportive au adus pentru Municipiul Reghin.

În ceea ce privește suma de 90.000 lei trecută la capitolul Investiții pentru Clubul Sportiv Avântul,  care apare pompos sub titlul de Investiție dar obiectul efectiv al cheltuirii banului este documentație tehnică modernizare baza sportivă CSM Avântul Reghin, arătăm că aceasta este o cheltuire nejustificată a banului public, CSM Avântul Reghin neavând în proprietate baza sportivă.
Documentația nu este însoțită de hotărârea adunării generale a Clubului și nici de hotărârea consiliului director prin care s-ar dori o astfel de investiție. Putem înțelege doar că primăria dorește o investiție la un obiectiv care nu este proprietatea Clubului și fără documentația justificativă necesară.
Având în vedere aceste considerente, PNL organizația municipală Reghin a decis ca acest capitol bugetar să nu-l voteze până la clarificarea situației clubului, deoarece intră în contradicție cu principiile de transparență decizională și cheltuire responsabilă a banului public, precum și de legalitate.
Totodată solicităm un audit extern fianciar și de performanță pentru analiza activității clubului , pentru că se vede clar că acest consiliu direcctor (de administrație) nu este capabil sau nu dorește acest lucru. (clasarea pe locul 9 reprezinta un eșec atât al Directorului general cât și al CA. )

Cu privire la situația Pieței

Arătăm că acesta este un serviciu public care se autofinanțează dar nu este ajutat de executiv să crească în calitatea serviciilor furnizate către cetățeni și comercianți.
Fără investiții nu se poate asigura cadrul dezvoltării și al creșterii calității serviciilor oferite.

PNL organizația municipală Reghin a decis ca acest capitol bugetar să fie suplimentat cu suma de 150000 lei cu destinația de lucrări de modernizare grupuri sanitare, sisteme de pază, cântare electronice, inclusiv crearea unei infrastructuri IT care să permită și plata cu carduri.
Suplimentarea necesară dezvoltării pieței se va face prin tăierea bugetului de achiziții de la RAGCL, societate care va putea face achizițiile necesare prin accesarea unei linii de credit sau în sistem leasing, dar doar după aprobarea planului de afaceri de către AGA.

Totodată avem în vedere să:

 1. Extindem zona pieței prin achiziția de teren pentru parcare , atât pentru piață cât și pentru cartierul Libertății;
 2. Identificăm terenuri pentru construirea unor piețe de cartier;

Executivul trebuie să întreprindă toate demersurile ca activitatea pieței să se desfășoare în cadrul legal prevăzut de normele incidente, în special cele referitoare la siguranța alimentelor.
În acest sens, pentru viitoarea ședință de consiliu local solicităm o informare cu privire la conformarea pieței la normele legale incidente privind funcționarea și securitatea alimentelor (prezentarea avizelor de funcționare de la DSP, DSV, ISU și SSM)

Cu privire la capitolul Cultură, recreere, religie și sport

Cheltuieli cu evenim.culturale (la Biblioteca, Muzeu, Casa de cultură și Primărie) 1.160.000 lei

Formațiunea noastră politică sprijină evenimentele culturale organizate de către centrele culturale din subordinea consiliului local.
Dar toate acestea sub condiția unui calendar de evenimente prestabilit și aprobat de către consiliul local. Avem convingerea că organizatorul de evenimente care a prevăzut această cheltuială bugetară, deloc neînsemnată, are un astfel de calendar, dar încă nu l-a pus la dispoziția noastră.
După analizarea calendarului și a costurilor / eveniment organizat, vom putea lua o decizie în folosul comunității, în caz contrar, fiind în an electoral, putem ușor bănui că sunt sume destinate doar pentru mâncare și băutură, care n-au nici o legătură cu activitatea culturală a orașului.

Cu privire la lista de investiții, capitolul Învățământ

Propunem alocarea sumei de 450000 lei pentru finalizarea lucrărilor la cabinetul stomatologic de la Liceul P. Maior și dezvoltarea unei rețele de cabinete  stomatologice în sistemul de învățământ din Reghin.
Este arhicunoscută problema ortodonției în mediul tinerilor, iar aceasta reprezintă o problemă pe cât de prezentă pe atât de scumpă.
Dorim să asigurăm măcar profilaxia în domeniul stomatologic, pentru a putea detecta din timp problemele grave ale copiilor.

Cu privire la finanțările către RAGCL SA

Subvenții transport (către SC RAGCL SA) 500.000 lei
– transferuri (catre SC RAGCL SA pentru investitii) 300.000 lei

Cu părere de rău trebuie să ne arătăm îngrijorarea profundă față de activitatea RAGCL SA., care a devenit de la an la an o gaură neagră pentru bugetul local, condusă și administrată de persoane care urmăresc doar salarul uriaș raportat la performanțele lor și indemnizațiile din consiliile de administrație.

O societate a Consiliului Local Reghin, care administrează cele mai importante elemente de patrimoniu ale orașului, Serviciul de salubrizare de pe raza municipiului Reghin, Serviciul de transport public local de persoane din municipiul Reghin, Administrarea fondului locativ de stat din municipiul Reghin și Alte activităţi comerciale, obține un profit neverosimil raportat la cifra de afaceri pentru 2018 și anume 89394 lei profit la cifră de afaceri 8499972 lei cifră de afaceri.

La un profit de doar 89.394 lei în 2018,  RAGCL solicită de la bugetul local nu mai puțin de 800.000 lei. (exercițiu financiar negativ per ansamblu)

Stimați colegi,
Dacă board-ul RAGCL nu mai dă dovadă de rațiune economică nu este cazul să ne aflăm și noi în aceeași situație.

În condițiile în care doar cheltuielile salariale au fost de aprox. 5000000 lei, la un nr de 111 angajați  la nivel de 2018, considerăm că anul 2020 trebuie să fie un moment 0 pentru societatea primăriei, iar în baza raportului financiar care încă nu ne-a fost depus să se ia măsuri drastice de optimizare a rentabilității agentului economic.
Drept urmare nu putem aproba suma de 800000 preprezentând subvenții și cele 2 utilaje pentru RAGCL până când nu avem situația financiară a societății pe 2019.
Totodată vom solicita și Curții de Conturi a României efectuarea unui audit complet (financiar, al performanței și de conformitate) deoarece sunt suficiente elemente care să ne atragă atenția că patrimoniul orașului nu este administrat judicios.
La nivel de consiliu local trebuie reanalizată din temelie activitatea RAGCL pentru a vedea care sunt câștigurile financiare aduse orașului în condițiile în care aceasta administrează un patrimoniu imens și prestează servicii de utilitatea publică subvenționate de la bugetul local.

Solicităm întregii conduceri a RAGCL să se prezinte în fața consiliului local pentru a răspunde la următoarele întrebări, urmând ca în funcție de răspunsul la acestea să stabilim dacă sunt fapte ce țin de competența organelor ce urmărire penală sau doar atragerea unei răspunderi civile delictuale:

 1. Directorul general a respectat hotărârile  CA și AGA ?
 2. Directorul general a respectat condițiile prevăzute în contractul de management ? (există un Contract de management ?)
 3. A fost respectat procentul maxim admis referitor la ponderea salariilor din venitul operațional ? (ANRSC  impune sau recomandă procentul de 48% ?)
 4. Sunt respectate procedurile de achizitie, respectiv condițiile prevăzute de lege , atât de către beneficiar cât și de către furnizor la încheierea contractelor de furnizare și a comenzilor?
 5. Este certă proprietatea publică aferentă contractelor de delegare (salubritate și transport), este certă proprietatea privată a societății ?
 6. Societatea deține toate avizele pentru activitățile pe care le desfașoară?

În urma rezultatelor financiare dezastruoase solicităm public ca întreaga conducere să-și dea demisia deoarece nu a atins performanța de a administra societatea în folosul municipalității, fiind preocupați doar de câștigurile proprii.

Îi invităm în mediul privat, să-și conducă afacerile cu aceleași principii cu care au condus RAGCL și să vedem cât rezistă în piață.
Solicităm consiliului local constituirea unei comisii speciale de control a activității RAGCL care să vină cu un raport în maxim 30 de zile.
Așa cum am promis de la numirea mea în funția de Președinte al organizației Municipale Reghin, vin în fața dvs pentru a vă informa cu privire la concluziile noastre și intenția de vot.

Cu deosebită considerație,
Președinte PNL Reghin
Gabriel Toncean

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image.png
Echipa PNL Reghin în analizarea bugetului
Despre leadership! Despre Reghin! Despre normalitate!

Despre leadership! Despre Reghin! Despre normalitate!

Bun găsit dragi cititori, dragi colegi, dragi simpatizanți ai organizației liberale Reghin!

Vreau să îți povestesc astăzi despre unde suntem și ce avem de făcut în continuare, cu privire la viitorul orașul nostru. Nu voi intra în detalii despre lungul drum parcurs, eforturile și sacrificiile făcute, pentru că toate acestea au fost făcute cu plăcere, cu motivația intrinsecă de a duce Reghinul într-o normalitate ce e demult amânată. Pentru că toate acțiunile au fost întreprinse alături de oameni de calitate, oameni muncitori, prezenți în comunitatea locală, prezenți în câmpul muncii, oameni cu familii care se confruntă cu multe din problemele ce le confruntă și comunitatea Reghineană.

Nu e normal să urăști politica, pentru rănile din trecut!

Niciodată un partid, sau o organizație politică locală, nu a reușit să trezească și să mențină aprins interesul comunității pe problemele și soluțiile disponibile pe prea mult timp. Era anormal să-ți fie greață de promisiuni neîndeplinite, de povești fără nesfârșit și de oameni care o dată puși de tine în poziția să facă ceva, uitau de ce erau acolo.

A fi apolitic a ajuns acum să fie una și aceeași cu nu mă mai implic și nu mă mai interesează. S-a pierdut încrederea în puterea cuvântului fiecăruia din noi, în ce privește schimbarea țării, a comunității. E mai multă atenție pe ceartă și ură și nu conștientizăm că și-n administrațiile și instituțiile publice găsim tot Reghineni, tot vecini, prieteni, cunoscuți puși acolo tot de fiecare din noi, prin votul exprimat sau ne-exprimat în momentul respectiv.

E momentul să confruntăm realitatea și să îi ajutăm pe cei ce nu se regăsesc în ceea ce fac și nu respectă munca și responsabilitatea primită unde lucrează, să găsească ceva mai bun. Să lase pe cineva mai bun, să continue ce se face mai greu, într-o manieră mai eficientă și cu rezultate vizibile.

Campania pentru locale NU A ÎNCEPUT! Dar este o competiție a valorilor inițiată!

Acum e vorba de altceva decât o campanie pentru locale. E vorba de o serie de acțiuni planificate, susținute și organizate consecvent de organizația liberală Reghin, prin care dorim să demonstrăm următoarele:

 • Energia, entuziasmul și valoarea vin prin schimbarea abordărilor ce nu funcționează și ascultarea și implicarea generațiilor tinere
 • Poți să fi angajat în privat sau în public, și totuși să-ți organizezi orarul și să te implici în acțiuni în interesul comunității
 • Poți să ai rezultate vizibile doar prin planificare și acțiune, susținută prin responsabilitatea celor implicați
 • Poți să ajungi respectat și conectat, dacă nu aștepți doar să primești, ci iei atitudine și te implici
 • Poți convinge occidentul că și noi suntem capabili să găzduim și să organizăm evenimente internaționale
 • Poți ridica standardele de implicare, prin exemple proprii
 • Poți forma canal de comunicare între comunitatea locală și puterile ce ne conduc, pentru a forma o țară normală
 • Administrația locală este într-o formă, angajatul comunității locale

Competiția are legătură cu nivelul de implicare al formațiunilor politice locale și nu numai, chiar și în afara campaniei pentru alegeri. Chiar și fără atenții, sponsori, făină, curți asfaltate și scutire de la plata unor utilități (apa), poți trezi comunitatea și poți găsi valorile comune pe care să clădești.

Susținerea din GUVERN, dar și canal deschis de comunicare!

Reghinean ca și tine, Gabi Tocean – președintele organizației liberale Reghin – a reușit prin acțiunile sale în domeniile de activitate, să atragă respectul și recunoașterea oamenilor politici din România. Cu atât mai mult cu cât prim-ministrul României Ludovic Orban a văzut potențialul și i-a propus să se implice, începând cu comunitatea locală. Gabi Toncean, la rândul său a făcut propuneri unor persoane de valoare, cu care a reușit să construiască multe, dar care în continuare au nevoie de susținerea comunității.

Interesele orașului au fost tot timpul aduse în vedere în discuțiile cu cei de la guvernare, iar acum, într-o perioadă atât de aglomerată a guvernului liberal, ca prim-ministrul Ludovic Orban să îi ofere timp pentru întâlnire, e doar dovada faptului că Reghin așteaptă la rând. E dovada că o comunitate ce se trezește și recapătă încrederea în puterea cuvântului, va putea obține și realiza mult mai multe.

Somnul rațiunii naște monștrii! Implică-te!

Pe mai multe domenii de activitate și profesii s-a demonstrat științific! Pentru a atinge un echilibru și pentru a păstra sustenabilă dezvoltarea și existența, trebuie să implici o majoritatea. Avem nevoie de oameni care cred în puterea lor de a schimba! Avem nevoie de oameni cărora nu le este frică să se implice! Avem nevoie de Reghineni, să formăm cea mai mare comunitatea locală din România, unită cu scopul de a face schimbarea ce ne va duce orașul în normalitate.

Ziua națională a culturii și 170 ani de la…

Ziua națională a culturii și 170 ani de la…

Astăzi se împlinesc 170 ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți români ai tuturor timpurilor, Mihai Eminescu, recunoscut ca cea mai importantă voce a literaturii românești. Între timp, 15 ianuarie devine zi națională a culturii în România.

E momentul să ne amintim despre importanța culturii în viața noastră și să regăsim plăcerea de a fi informați, de a căuta și explora orașul nostru Reghin și nu numai. E nevoie a ne aminti că implicarea în activitățile societății și comunității în care trăim, va fi baza formării și dezvoltării unei culturi moderne. Avem în spate multe valori (oameni) ca exemplu de urmat, deci e suficient să aplicăm, fără a reinventa roata.

Viața și vremurile se schimbă, dar cultura comunității și a societății, respectul pentru valori și încurajarea și susținerea celor ce se implică, este ce va defini viitorul comunității noastre.

Haideți să alocăm timp și pentru cultură – cultura noastră a fiecăruia bineînțeles.

Cât de puțin, dar prin greutățile vieții, prin provocările cu care ne confruntăm, putem ieși mai ușor învingători dacă avem mintea deschisă și dacă cultura noastră (generală sau pe anumite domenii) este ”împrospătată”.

Putem citi sau povesti despre orașul Reghin, ceea ce-l definește și cum a evoluat. Nu doar istoria și cultura din manuale, dar discuții cu vârstnicii reghineni, cu părinții noștri. Este fascinant să afli cum și unde a apărut un cartier … ce era înainte, cum a evoluat. La fel de fascinant cum să afli că sunt anumite căi și canale secrete, din vechiul oraș, care ofereau acces către ”cetatea” orașului.

Povestea cineva acum câteva zile, despre cartierul Mihai Viteazu, unde era o livadă, și care era o atracție pentru elevii de clasele primare din anii 1950-1960, când se întorceau de la școală. Cum au urmărit ridicarea cartierului prin anii 1960.

Poveștile din bunici și din părinți fac parte din cultura noastră, cultura orașului! Întrebați-i despre ce era mai demult, cum arăta orașul când l-au cunoscut ei prima dată!

Ne-ar face plăcere să vedem zilele acestea pe mediul online, sau în comentarii, dintre cele mai vechi și mai curioase povestiri ce le-ați auzit de la părinți și bunici. Scrieți-ne, postați, implicați-vă.

iar ca să închei:

Tu, cititorule, ce vei povesti copiilor și nepoților dacă te întreabă despre oraș? Cât de implicat ai fost? Cât de mult te implici acum?

Extraordinar REGHIN! 76.93% – rezultate turul II!

Extraordinar REGHIN! 76.93% – rezultate turul II!

Felicitări tuturor reghinenilor care s-au mobilizat și și-au exprimat FERM opțiunea la alegerile din turul II!
Rezultatele sunt extraordinare. Am primit încrederea comunității noastre și organizația PNL Reghin își asumă în continuare să lucreze pentru un Reghin NORMAL.

Într-un oraș cu un primar și consiliu local (deocamdată majoritar) de apartenența PSD, echipa PNL a reușit să convingă reghinenii că TREBUIE o schimbare. Suntem convinși mai mult ca oricând, că momentul de a face mai multe pentru oraș se apropie. Un viitor cu primar liberal, cu o echipă de consilieri liberali, în contact direct cu un guvern liberal și un președinte liberal, este soluția pentru a avea o administrație performanta cum regăsim în marile orașe cu adevărat europene conduse de administrații liberale!

Extraordinar rezultat! Bravo Reghin!

Extraordinar rezultat! Bravo Reghin!

Dragi Reghineni,

Rezultatele din primul tur al alegerilor Prezidențiale ne responsabilizează și mai mult! Reinstaurarea normalității în societate, viața politică și administrativă a implicat foarte multe sacrificii și muncă în echipă. Iar această normalitatea trebuie păstrată prin muncă și acțiuni concrete îndreptate către binele cetățenilor.
Dorim continuarea acestui frumos proiect de reinstaurare a normalității inclusiv la Reghin, Municipiu care cu siguranță se va dezvolta pentru binele cetățeanului cu un primar PNL sprijinit de o administrație centrală PNL și un Președinte PNL.
Felicit și celelelate formațiuni politice pentru munca depusă și le invit să vină alături de noi în turul II pentru reinstaurarea normalității și redobândirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului român.

Moșteniri surprinzătoare vs Criterii de eficiență!

Moșteniri surprinzătoare vs Criterii de eficiență!

Începem cu veștile bune: România are, de astăzi, un Guvern suplu, cu instituții structurate pe criterii de eficiență.

MOȘTENIREA DĂNCILĂ

PROIECTE NEREALIZATE

URGENȚE REZOLVATE

ÎN SCURT TIMP

Moștenirea Dăncilă

 • Restanțele PNDL5 miliarde de lei
 • Sumele din fonduri europene care riscă să fie dezangajate – 600 milioane euro doar în cele 2 luni rămase până la sfârșitul anului, 3,2 miliarde lei în 2020
 • la sumele nerambursate din TVA (au amânat rambursarea de TVA pentru anul viitor, pentru a nu depăși deficitul bugetar, atins deja după primele 9 luni din an)
 • Deficitul bugetar la 9 luni este de 2,6% din PIB. Bugetul pentru anul 2019 a fost construit pe un deficit total de 2,76% din PIB, pentru toate cele 12 luni ale anului. Așadar, PSD a cheltuit în 9 luni ceea ce trebuia să-i ajungă într-un an.  Această situație financiară este extrem de gravă, în condițiile în care, în ultimele 3 luni ale fiecărui an, Guvernul trebuie să acopere plățile pentru cea mai mare parte a cheltuielilor curente și de investiții.
 • Deficitul la Fondul Național Unic de Sănătate a ajuns aproape de 3 miliarde de lei.

Proiecte nerealizate

 • Spitalele regionale, prevăzute a se construi până în 2020, sunt încă la stadiul de studii de fezabilitate.
 • Medicina de familie a fost abandonată.
 • În trei ani de guverne PSD s-au deschis circulației tronsoane de autostradă (94 de km de autostradă) începute anterior. Ba chiar 15 km de autostradă deschiși erau finalizați încă încă de pe vremea guvernării Cioloș; „Autostrada Unirii” – A8 Iași-Târgu Mureș – e și ea în aer; licitațiile durează nepermis de mult (sursa: hotnews).
 • construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school“. au construit 90 de creșe și grădinițe. O diferență de 2.410 de instituții de învățământ.
 • Au promis îmbunătățirea condițiilor din penitenciare și au eliberat în jur de 19.000 de infractori.
 • Punctul de pensie a fost mărit abia de la 1 septembrie, când ar fi trebuit să crească de la 1 ianuarie.
 • Manualele școlare lipsesc la fiecare început de an, de 7 ani!
 • Alocațiile au crescut doar după lupta acerbă dusă de PNL în Parlament, în februarie.

Măsuri imediate PNL:

Am încheiat ședința de Guvern de astăzi cu 3 urgențe rezolvate:

 • Propunerile de comisar european din partea României au fost agreate după consultarea Președintelui Iohannis. Siegfried Mureșan și Adina Vălean sunt printre cei mai activi europarlamentari, au experiență vastă de lucru în instituțiile europene, sunt profesioniști și integri.
 • Restructurarea Guvernului, în varianta de 16 ministere, va aduce mai multă eficiență și va pune capăt risipei inutile de bani.
 • Am identificat soluțiile pentru completarea veniturilor persoanelor disponibilizate în urma închiderii minelor din Valea Jiului, prin discutarea în primă lectură a unui act normativ în acest sens.

Urmează în scurt timp, PNL:

 • Propunerile de comisar european din partea României au fost agreate după consultarea Președintelui Iohannis. Siegfried Mureșan și Adina Vălean sunt printre cei mai activi europarlamentari, au experiență vastă de lucru în instituțiile europene, sunt profesioniști și integri.
 • Restructurarea Guvernului, în varianta de 16 ministere, va aduce mai multă eficiență și va pune capăt risipei inutile de bani.
 • Am identificat soluțiile pentru completarea veniturilor persoanelor disponibilizate în urma închiderii minelor din Valea Jiului, prin discutarea în primă lectură a unui act normativ în acest sens.
 • Retragerea diplomaților proaspăt numiți de PSD, care nu au nicio legătură cu diplomația.
 • Urgentarea procedurii de construire a spitalelor regionale
 • Program de lucru riguros și profesionalism în aparatul de lucru al Guvernului și în toate celelalte instituții.
 • Pregătirea alegerilor din 2019 și pregătirea măsurilor pentru intrare în iarnă.
 • Pesta porcină – au fost demiși responsabilii care nu au luat măsurile de prevenție la timp. Guvernul LO va începe un dialog cu CE și partenerii europeni pentru a nu primi interdicție de a vinde carne de porc pe piața externă.

Prima măsură pentru fermieri:

Prima măsură pe care a luat-o ministrul Agriculturii a fost deblocarea sumelor pentru plata subvențiilor APIA, aferente anului 2019. Este vorba de 2.2 mlrd lei, pentru asigurarea continuităţii plăților către fermieri și pentru a reduce timpul de așteptare din momentul autorizării la plată și până în momentul încasării sumelor cuvenite.

Nu se taie salariile, Nu se taie pensiile

Nu se taie salariile, Nu se taie pensiile

Redăm și noi mai jos mesajul d-ului Președinte PNL, Ludovic Orban, care prezintă FERM poziția PNL în raport cu încercările slabe de instigare a cetățeanului român, în raport cu schimbarea ce oricum nu poate fi oprită. E o nevoie naturală de echilibrare a intereselor naționale, spre cetățean, spre binele tuturor, nu doar a unora. E o dorință devenită necesitate a tuturor românilor.

Politica a devenit o ”ceată de interese”, care poate fi destrămată, doar prin promovarea valorilor, oamenilor de calitate, oamenilor cu integritate.